CABERMED 0.5 (dostinex)

64.95

50 x 0,5Mg tabletten

Beschrijving

Productoverzicht:

BELANGRIJK: HOE DEZE INFORMATIE TE GEBRUIKEN: Dit is een samenvatting en bevat NIET alle mogelijke informatie over dit product. Deze informatie garandeert niet dat dit product veilig, effectief of geschikt voor u is. Deze informatie is geen individueel medisch advies en vervangt het advies van uw zorgverlener niet. Vraag uw zorgverlener altijd om volledige informatie over dit product en uw specifieke gezondheidsbehoeften.

CABERGOLINE – Oral

(ka-BER-goe-leen)

GEMEENSCHAPPELIJKE MERKNAAM(EN): Dostinex

GEBRUIK: Dit medicijn wordt gebruikt om hoge niveaus van prolactinehormoon in uw lichaam te behandelen. Hoge niveaus van prolactine bij vrouwen kunnen symptomen veroorzaken zoals ongewenste moedermelk en gemiste menstruatie en kunnen problemen veroorzaken om zwanger te worden. Hoge prolactinespiegels bij mannen kunnen symptomen veroorzaken zoals vergrote borsten en verminderd seksueel vermogen/begeerte. Cabergoline is een ergotmedicijn en werkt door de afgifte van prolactine uit de hypofyse te blokkeren.

HOE TE GEBRUIKEN: Neem dit medicijn via de mond met of zonder voedsel, meestal twee keer per week of zoals voorgeschreven door uw arts. De dosering is gebaseerd op uw medische toestand en reactie op de behandeling (prolactinespiegels). Uw arts zal u starten met een lage dosis en uw dosis gedurende enkele maanden langzaam verhogen om bijwerkingen te helpen verminderen. Volg de instructies van uw arts zorgvuldig op. Gebruik dit medicijn regelmatig om er het meeste profijt van te hebben. Om u te helpen herinneren, markeert u de dagen op de kalender waarop u de medicatie moet innemen. Vertel het uw arts als uw toestand aanhoudt of verergert.

BIJWERKINGEN: Misselijkheid, braken, maagklachten, constipatie, duizeligheid, duizeligheid of vermoeidheid kunnen voorkomen. Als een van deze effecten aanhoudt of verergert, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Vergeet niet dat uw arts dit medicijn heeft voorgeschreven omdat hij of zij heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen. Vertel het uw arts onmiddellijk als een van deze zeldzame maar ernstige bijwerkingen optreedt: kortademigheid, aanhoudende hoest, gezwollen enkels/voeten, ongewone vermoeidheid, mentale/stemmingsveranderingen (zoals nervositeit, dwangmatig gedrag inclusief drang om te gokken), veranderingen in het gezichtsvermogen, pijnlijke menstruatie, pijn in de borst. Roep meteen medische hulp in als u ernstige bijwerkingen heeft, waaronder: pijn op de borst, pijn in de onderrug/flank, verandering in de hoeveelheid urine. Een zeer ernstige allergische reactie op dit medicijn is zeldzaam. Roep echter onmiddellijk medische hulp in als u symptomen van een ernstige allergische reactie bemerkt, waaronder: huiduitslag, jeuk/zwelling (vooral van het gezicht/tong/keel), ernstige duizeligheid, moeite met ademhalen. Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere effecten bemerkt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.

VOORZORGSMAATREGELEN: Vertel uw arts of apotheker voordat u cabergoline inneemt als u allergisch bent voor cabergoline; of aan andere ergotmedicijnen (zoals ergotamine); of als u andere allergieën heeft. Dit product kan inactieve ingrediënten bevatten die allergische reacties of andere problemen kunnen veroorzaken. Praat met uw apotheker voor meer informatie. Vertel uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt uw medische geschiedenis, met name over: leverziekte, hoge bloeddruk (hypertensie), hartklepaandoening, abnormale littekens/verdikking van het slijmvlies in de longen/hart/achter de buik (pulmonale/ pericardiale/retroperitoneale fibrose). Dit medicijn kan u duizelig maken. Rijd niet, gebruik geen machines en voer geen activiteiten uit waarvoor alertheid vereist is totdat u zeker weet dat u dergelijke activiteiten veilig kunt uitvoeren. Beperk alcoholische dranken. Om het risico op duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd te verminderen, dient u langzaam op te staan ​​wanneer u opstaat vanuit een zittende of liggende positie. Vertel uw arts of tandarts voordat u geopereerd wordt over alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept, niet-voorgeschreven geneesmiddelen en kruidenproducten). Tijdens de zwangerschap mag dit medicijn alleen worden gebruikt als dit duidelijk nodig is. Bespreek de risico’s en voordelen met uw arts. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Dit medicijn kan echter de productie van moedermelk beïnvloeden. Daarom wordt het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van dit medicijn niet aanbevolen. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

DRUG-INTERACTIES: Geneesmiddelinteracties kunnen de manier waarop uw medicijnen werken veranderen of uw risico op ernstige bijwerkingen vergroten. Dit document bevat niet alle mogelijke interacties tussen geneesmiddelen. Houd een lijst bij van alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept/zonder recept en kruidenproducten) en deel deze met uw arts en apotheker. Begin, stop of verander de dosering van geneesmiddelen niet zonder toestemming van uw arts. Sommige producten die kunnen interageren met dit medicijn zijn: antipsychotica (zoals chloorpromazine, haloperidol, thiothixeen), metoclopramide, prochlorperazine.

OPMERKINGEN: Deel dit medicijn niet met anderen. Laboratorium- en/of medische tests (zoals prolactinespiegels, ECG) moeten worden uitgevoerd voordat u begint en terwijl u dit medicijn gebruikt om uw voortgang te controleren of op bijwerkingen te controleren. Raadpleeg uw arts voor meer details.

GEMISTE DOSIS: Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en hervat uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel de dosis niet om in te halen.

OPSLAG: Bewaren bij kamertemperatuur tussen 68-77 graden F (20-25 graden C) uit de buurt van licht en vocht. Bewaar niet in de badkamer. Houd alle medicijnen uit de buurt van kinderen en huisdieren. Spoel medicijnen niet door het toilet of giet ze niet in een afvoer, tenzij u hierom wordt gevraagd. Gooi dit product op de juiste manier weg wanneer het is verlopen of niet langer nodig is. Raadpleeg uw apotheker of plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over het veilig weggooien van uw product.